apie bažnyčią... - Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčia

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

kuo tikime > kuo tikime

... apie bažnyčią

Mes tikime, kad Visuotinė Bažnyčia yra sudaryta iš tikinčiųjų į Viešpatį Jėzų Kristųkaip asmeninį Išgelbėtoją. Mes tikime, kad Jėzus Kristus yra Visuotinės Bažnyčios galva, o Visuotinė Bažnyčia yra Kristaus kūnas ir Jo sužadėtinė, kur kiekvienas tikintysis yra Šventąją Dvasia pakrikštytas (sujungtas, panardintas) į šį Kristaus kūną, Visuotinę Bažnyčią. Krikštas Šventąją Dvasia yra Šventosios Dvasios veiksmas, įvykstantis įtikėjimo metu. Šitokio asmeniško tikėjimo pagrindu žmonės jungiasi į vietos tikinčiųjų bendruomenę. Nors ir netobula, kaip netobulas yra iržmogus, tokia bendruomenė yra pašaukta skelbti ir liudyti Evangeliją pasauliui irįkūnyti Dievo karalystės idealus. Kiekviena tokia bendruomenė yra savarankiška ir, paklusdama Kristaus autoritetui, tvarko savo veiklą ir tarnavimą. Mes tikime, kad Šventoji Dvasia suteikia asmeninį ir bendruomeninį apreiškimą ir dvasines dovanas tikinčiųjų tarnavimui savo bendruomenėje ir pasaulyje. Bet kuris asmeninis ir bendruomeninis dvasinis apreiškimas ir dovana turi atitikti Šv. Rašte išdėstytų tiesų visumą.

... apie sakramentus


Mes tikime, kad Bažnyčia turi laikytis Krikšto ir Viešpaties Vakarienės, t.y. Komunijos. Mes tikime, kad visi, kurie priėmė Kristų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, turėtų pasikrikštyti Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu; kad vandens krikštas yra Kristaus mirties, laidojimo ir prisikėlimo vaizdinys; ir kad Viešpaties Vakarienės būtų laikomasi atminti Viešpačiui Jėzui Kristui, mirusiam užmūsų nuodėmes.

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü