apie žmogų... - Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčia

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

kuo tikime > kuo tikime


... apie žmogų

Mes tikime, kad žmogus buvo sutvertas pagal Dievo atvaizdą ir paveikslą, tačiau sugundytas šėtono nusidėjo, prarado bendrystę su Dievu ir dvasiškšai mirė. Nors visa, kas regima ir neregima, buvo Dievo tobulai sutverta, šėtonas ir jo angelai dėl savo nuopuolio yra reali pasaulyje veikianti blogio jėga. Tuo būdu visažmonija neša savyje šią sugadintą prigimtį, kuri veda į dvasinį asmenybės nuopuolį ir mirtį. Mes tikime, kad įtikėjęs Evangelijos skelbimu žmogus yra veikiamas Šv. Dvasios ir yra išgelbėjamas nuo amžinos pražūties. Toks dvasiškai atgimęs žmogus pradeda naują, Dievui paskirtą gyvenimą Jėzuje Kristuje.

... apie išganymą


Mes tikime, kad Dievas myli puolusį žmogų ir sudaro jam laisvo pasirinkimo galimybę. Dievas suteikia sielos išgelbėjimą ir atstato dvasinę bendrystę sužmogumi per tikėjimą į išganančią Jėzaus Kristaus auką. Tik dėka Jėzaus Kristaus pralieto kraujo ir kančios ant kryžiaus nusidėjęs žmogus yra skelbiamas atpirktu, apvalytu, išteisintu ir sutaikytu su Dievu.Todėl mes tikime, kad Dievas skelbia išgelbėjimą malonės pagrindu per Jėzų Kristų, kaip tobulą ir išbaigtą dovaną. Niekas negali užsitarnauti išgelbėjimo gerais darbais ar įgyti jį atliekant religines apeigas. Pastarieji gali tarnauti tik kaip išgelbėjimo paliudijimas bei asmeniško tikėjimo raiška bei ugdymas. Dėka Jėzaus atperkamosios aukos žmogus gauna irŠv. Dvasios dovaną nuo pat savo dvasinio gyvenimo pradžios. Dvasiškai atgimęsžmogus įgyja vidinį patvirtinimą, kad jis tapo Dievo vaiku ir gavo amžinojo gyvenimo dovaną. Šis tikrumas išgelbėjimu yra pagrįstas Šventosios Dvasios apreiškimu ir patvirtina žmogaus atnaujintą bendrystę su Dievu. Mes tikime, kad prikeldamas Jėzų Kristų Dievas tobulai atbaigė išganymo darbą, o pats Kristaus prisikėlimas yra žmonių išgelbėjimo ir išganymo garantija, ir kad visi tikintieji panašiu būdu prisikels amžinam gyvenimui su Dievu.

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü