kas yra LKB? - Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčia

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

apie mus

 

Pavadinimas
: Laisvųjų krikščionių bažnyčia (sutrumpintai - LKB)                                  

Tikslai
: Auginti bendruomenę brandumu ir skaičiumi, stiprinti ir drąsinti viena kitą, kurti naujas bendruomenes Lietuvoje ir kitose šalyse, formuoti LKB įvaizdį visuomenėje, ugdyti stiprius vadovus bendruomenėms.
Kilmė: Pirmosios laisvųjų krikščionių bendruomenės pasaulyje įsikūrė veikiant Anabaptistų judėjimui XVI a.
Istorija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia įregistruota 2003-iųjų pabaigoje. Pirmoji bendruomenė įsikūrė apie 1990 m.
Bendruomenių vadovavimo struktūra: Pastorius kartu su bendruomenės vyresniaisiais sudaro bendruomenės Tarybą.

LKB vertybės:
Evangeliška laisvė (Vertiname nepriklausomybę nuo hierarchijos, kitų religinių ar politinių struktūrų ir nuo varžančios tradicijos).
Šv. Raštas yra aukščiausias autoritetas.
Bendruomeniškumas (Skatiname žmogų sieti savo gyvenimą su kitais bendruomenės tikinčiaisiais, kartu tarnauti kitiems)
Evangelijos liudijimas
Glaudus bendradarbiavimas tarp LKB bendruomenių (Skatiname efektyviai panaudoti turimus išteklius ir ugdyti jų potencialą.)
Bendravimas su kitomis bendruomenėmis (Siekiame dvasinės vienybės su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis.)
Socialinė tarnystė (Skatiname bendruomenes rūpintis vargšais.)
Šiuolaikiškumas (Stengiamės šiuolaikinei visuomenei suprantamai skelbti Evangeliją, šlovinti, bendrauti.)

Laisvųjų krikščionių bažnyčios Lietuvoje

Alytus
Kaunas
Klaipėda
Panėvežys
Šiauliai
Šilutė
Vilnius

daugiau informacijos rasite
ČIAZurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü