ISTORIJA - Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčia

Direkt zum Seiteninhalt

ALYTAUS LAISVŲJŲ KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA, ULONŲ G. 33 D (2A), ALYTUS
PAMALDOS: SEKMADIENIAIS 11 val.
LAISVŲJŲ KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA

TIKSLAI:  Auginti bendruomenę brandumu ir skaičiumi, stiprinti ir drąsinti vienas kitą, kurti naujas bendruomenes Lietuvoje ir kitose šalyse, formuoti LKB įvaizdį visuomenėje, ugdyti stiprius vadovus bendruomenėms.
KILMĖ: Pirmosios laisvųjų krikščionių bendruomenės pasaulyje įsikūrė veikiant Anabaptistų judėjimui XVI a.
ISTORIJA: Laisvųjų krikščionių bažnyčia įregistruota 2003-iųjų pabaigoje. Pirmoji bendruomenė įsikūrė apie 1990 m.
VADOVAVIMO STRUKTŪRA: Pastorius kartu su bendruomenės vyresniaisiais sudaro bendruomenės Tarybą.

LKB vertybės:
- Evangeliška laisvė (Vertiname nepriklausomybę nuo hierarchijos, kitų religinių ar politinių struktūrų ir nuo varžančios tradicijos).
- Šv. Raštas yra aukščiausias autoritetas.
- Bendruomeniškumas (Skatiname žmogų sieti savo gyvenimą su kitais bendruomenės tikinčiaisiais, kartu tarnauti kitiems)
- Evangelijos liudijimas
- Glaudus bendradarbiavimas tarp LKB bendruomenių (Skatiname efektyviai panaudoti turimus išteklius ir ugdyti jų potencialą)
- Bendravimas su kitomis bendruomenėmis (Siekiame dvasinės vienybės su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis)
- Socialinė tarnystė (Skatiname bendruomenes rūpintis vargšais)
- Šiuolaikiškumas (Stengiamės šiuolaikinei visuomenei suprantamai skelbti Evangeliją, šlovinti, bendrauti)


ALYTAUS LAISVŲJŲ KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA

Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčia buvo įsteigta 2006m. misionierių Marian ir Maria Kozak iš Vokietijos. Jie atvyko 2003 m. į Lietuvą. Mes esame dar nedidelė, bet patraukli ir mylinti bažnyčia, kuri padėda žmonėms atrasti santykį su Dievu.

Zurück zum Seiteninhalt