VIZIJA/MISIJA - Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčia

Direkt zum Seiteninhalt

ALYTAUS LAISVŲJŲ KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA, ULONŲ G. 33 D (2A), ALYTUS
PAMALDOS: SEKMADIENIAIS 11 val.
VIZIJA:
MYLĖTI DIEVĄ IR ŽMONES.


MISIJA:
MES NORIME BŪTI PATRAUKLI IR MYLINTI BAŽNYČIA, KURI PADEDA ŽMONĖMS ATRASTI SANTYKĮ SU DIEVU, KAD NEŠTŲ VAISIŲ JO ŠLOVEI.



BENDRAUTI
Mes esame sukurti bendravimui! Vienuma slegia žmones ir nesuteikia vilties bei jėgų. Dėl to mums labai svarbu sukurti atmosferą, kurioje žmonės gali laisvai jaustis. Esame nedidelė bendruomenė, todėl mūsų bendravimas yra atviras, padrąsinantis ir nuoširdus. Bendraudami rodome pagarbą ir meilę vieni kitiems.

ŠLOVINTI
Mūsų šlovinimas yra šiuolaikiškas. Grojame gita, elektr. pianinu, bosine gitara, elektr. būgniais ir giedame šiuolaikiškas giesmes. Norime, kad mūsų šlovinimas būtų aktualūs ir nauji, bet nekeičiantys tikslo - mūsų meilės išreiškimo Dievui.

AUGTI
Mums labai svarbu, kad žmogus augtų - ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Todėl stengiamės, kad pamokslai būtų aktualūs ir padedantys pritaikyti Biblijos tiesas kasdieniame gyvenime. Pamokslai padrąsina žmones ir įkvepia savaitę pasitikti su nauja energija ir viltimi.

TARNAUTI
Tarnavimas yra meilės išraiška. Mums labai svarbu, kad meilė nebūtų tik žodžiai, bet ir veiksmai. Raginame tarnauti ne tik įvairose srityse (pvz: vaikų globos namuose). Tarnauti žmonėms reiškia tarnauti Dievui, todėl mums tai - labai svarbu.
Zurück zum Seiteninhalt