apie Dievą... - Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčia

Ulonų g. 33 D (antrame aukšte)
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

kuo tikime > kuo tikime


... apie Dievą

Mes tikime į vieną Dievą, viso regimo ir neregimo pasaulio Kūrėją, kuris egzistuoja trijuose asmenyse kaip Dievas-Tėvas, Dievas-Sūnus ir Dievas-Šventoji Dvasia. Visi trys asmenys turi Dievo prigimtį ir tik jiems būdingas, bet nedalomas savybes. Mes tikime į Dievą Tėvą - visapusiškai tobulą, visagalį ir amžiną gyvybėsšaltinį, kuris visa veikia savo paties valia ir galia.

... apie Dievo Sūnų


Mes tikime į Jėzų Kristų, vienintelį ir amžinąjį Dievo Sūnų, tikrąjį Dievą ir tikrąjįžmogų, pradėtą iš Šventosios Dvasios ir gimusį iš mergelės Marijos. Jis visiškaiįkūnijo Dievo pilnatvę savo tobulu gyvenimu ir mokymu ir atpirko žmoniją savo mirtimi ant kryžiaus. Dievo jėga jis buvo prikeltas iš mirusių, paimtas į dangų ir yra Dievo dešinėjė visų tikinčiųjų vyriausias Kunigas, vienintelis Tarpininkas ir Užtarėjas.

... apie Šventąją Dvasią

Mes tikime į Šventąją Dvasią, kaip trečiąją Dieviškos Trejybės asmenį, kuri liudija apie Dievo žodžio tikrumą, parodo pasauliui nuodėmę, apreiškia dvasines tiesas ir prikelia naujam gyvenimui nusidėjusą žmogų. Ji veda tiesos ir pažinimo keliu visomis gyvenimo aplinkybėmis ir suteikia jėgų tikinčiojo dievotam gyvenimui bei tarnystei ir bažnyčioje, ir pasaulyje.

... apie Šventąją Raštą


Mes tikime, kad dieviškasis Apreiškimas, paskelbtas per pranašus, Jėzų Kristų ir apaštalus, yra neklystantis, absoliutus ir užbaigtas. Jis išdėstytas 66 Senojo ir Naujojo Testamento (Šv. Rašto - 39 Senojo pirmojo kanono Testamento ir 27 Naujojo Testamento) knygose. Visas Šventasis Raštas yra Dievo įkveptas ir paskelbtas ne žmogiškos išminties žodžiais, bet šventų žmonių, vedamų Šv. Dvasios. Šventasis Raštas yra aukščiausias ir galutinis mūsų tikėjimo ir praktikos autoritetas.

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü